4 februari 2020

Eerste huurders in voormalige fruitloods in M4H

Havenloods in Merwe-Vierhavens transformeert naar De Werkplaats

dinsdag 4 februari 2020 Vandaag overhandigde Ronald Paul, COO van Havenbedrijf Rotterdam, symbolisch de sleutel aan de eerste 3 huurders van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw De Werkplaats in Merwe-Vierhavens (M4H). De voormalige koelloods voor op- en overslag van fruit is door het Havenbedrijf herontwikkeld tot bedrijfsverzamelgebouw voor de nieuwe generatie maakbedrijven en sluit hiermee aan bij de ambitie van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf om het Merwe-Vierhavensgebied te transformeren tot een innovatief district met wonen, werken en leren, horeca en cultuur.

In 2017 kocht het Havenbedrijf Rotterdam de voormalige koelloods van Total Produce. Door de toenemende containerisatie zijn de meeste fruitbedrijven inmiddels verhuisd naar de zuidkant van de oever. Het Havenbedrijf herontwikkelde deze loods tot ‘De Werkplaats’. Het gebouw heeft 11.000 m2 gecompartimenteerde ruimtes, inclusief kantoren, voor middelgrote bedrijven in de innovatieve maakindustrie.

Huurders
Ronald Paul, directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) van het Havenbedrijf Rotterdam overhandigde de sleutel van De Werkplaats aan de drie eerste huurders van het verzamelgebouw.  CDS Electronics huurt 3300 m2 en is gespecialiseerd in seriematige productie van elektronica. Hiervoor gebruikt het bedrijf state-of-the-art productierobotica, de zogenaamde pick-and-place-machines. Royal Roos is gespecialiseerd in maritieme en offshore engineering, consultancy, supervisie en voorbereiding van onderhoud en retrofitting projecten in de maritieme offshore en baggerwereld en huurt 1100m2. De Werkplaats is bijzonder geschikt voor Royal Roos vanwege de kaderuimte en aansluiting met het water. Ook Value Maritime huurt bijna 1000 m2, zij produceren ‘scrubbers’ – of wel gaswasinstallaties- die fijnstof uit de uitlaatgassen van schepen filteren.

De Werkplaats
De Werkplaats is dé plek voor de nieuwe generatie maakbedrijven. Hier werken zij met technologieën voor de nieuwe economie, zoals robotisering, 3D printing, en hergebruik van materialen. Het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw past in de ontwikkeling van M4H tot innovatief woon-werkmilieu. Nieuwe maakindustrie draagt bij aan de verbreding en verduurzaming van stad en haven. Het jaagt de innovatiekracht in de regio aan en creëert nieuwe werkgelegenheid. Deze innovatieve maakindustrie komt tot bloei in een bruisende stedelijke omgeving, voorzien van horeca, onderwijs, woningen en culturele rijkdom.

Ruimtelijk Raamwerk
Afgelopen jaar is in opdracht van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam het Ruimtelijk Raamwerk voor M4H ontwikkeld. In het raamwerk is vastgelegd hoe het gebied, zo groot als de binnenstad van Rotterdam, er in de toekomst uit ziet. Dit gaat onder andere over nieuwe verbindingen, aantrekkelijke buitenruimte en de groenstructuur, en over waar functies zoals wonen, werken, voorzieningen en cultuur een plek krijgen. Voor het Havenbedrijf Rotterdam N.V.- grote grondeigenaar in het gebied- is de ontwikkeling van M4H van belang, omdat het ruimte biedt voor kleine tot middelgrote maakbedrijven, en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de stad zelf, waardoor de haven nog beter kan concurreren met andere metropolen.

Toekomst
De Werkplaats staat aan de Merwehaven en kijkt uit op de Merwepieren, waar de komende jaren (voornamelijk) woningen worden gerealiseerd. De naastgelegen loods wordt herontwikkeld door Havenbedrijf tot horecalocatie De Bierfabriek, wat bijdraagt aan de levendigheid van M4H. Na het officieel openen van de Lee Towers aan het Marconiplein in november 2019, waar kantoren getransformeerd zijn naar woningen, en de verkoop van het Keilepand aan de voormalige huurders, wordt er door gemeente en Havenbedrijf samengewerkt aan onder andere de herinrichting van het gebied en de verbetering van de openbare ruimte. In 2020 wordt als eerste gestart met de herinrichting van de Keileweg. Komend jaar start ook de verbouwing van het HAKA-gebouw en wordt het ontwerp Bestemmingsplan M4H gepubliceerd.