Toegankelijkheid

Voortgang toegankelijkheid op www.m4hrotterdam.nl

M4H Rotterdam vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom willen we onze website voor iedereen toegankelijk maken. Er wordt doorlopend aan de site gewerkt om de toegankelijkheid verder te verbeteren.  We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen: we gebruiken duidelijke titels en een eenvoudige indeling van de pagina’s, onze website is geschikt voor zowel desktops en mobiele apparaten.

Verbeterpunten

Sommige dingen moeten nog beter. Daar werken we aan. Zoals:

– Een voorleesfunctionaliteit
– De mogelijkheid om het lettertype te kunnen vergroten of verkleinen

Testen van de site

In 2020 starten we met de technische verbeteringen doorvoeren op onze site. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de structuur en toegankelijkheid. De vernieuwde site laten we de komende jaren regelmatig testen door experts van buiten. De testresultaten publiceren we op deze pagina. De gevonden problemen lossen wij op.

Vragen of problemen?

Heb je tips om de website gebruiksvriendelijker te maken? Of ervaar je een probleem met de toegankelijkheid? Neem contact met ons op via info@m4hrotterdam.nl. Dan zoeken we naar een passende oplossing.