27 juni 2019

Vaststelling Ruimtelijk Raamwerk M4H

Wonen en werken in een stadshaven

27 juni 2019 – Het Ruimtelijk Raamwerk M4H is op 27 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad Rotterdam.

Hoe transformeer je een havengebied tot een levendige wijk, waar wonen, leven, werken en innoveren samen komen? Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan deze uitdaging aan in een bijzondere samenwerking.

Gemeente en Havenbedrijf willen het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) ontwikkelen tot innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Een energiek gebied met impact op zowel stad als haven. Het Ruimtelijk Raamwerk geeft op hoofdlijnen aan hoe M4H er in de toekomst uit zal zien.

Download het Ruimtelijk Raamwerk M4H
Download de publieksversie van het Ruimtelijk Raamwerk M4H

Ruimtelijk Raamwerk
Het Ruimtelijk Raamwerk biedt alle betrokken partijen richtlijnen voor de invulling van het gebied. Daarmee zetten de partners de volgende stap sinds de presentatie van de gezamenlijke visie en strategie voor de herontwikkeling. Die spelen in op de nabijheid van haven én stad. Nieuwe maakindustrie brengt de economie van stad en haven bij elkaar en draagt bij aan de verbreding en verduurzaming van beiden. Ze jaagt de innovatiekracht in de regio aan en creëert nieuwe werkgelegenheid.

DELVA Landscape Architects / Urbanism

 

 

Inzicht in kansen

Met dit raamwerk in de hand weten ontwikkelaars, bedrijven en andere geïnteresseerden in het gebied welke kansen er liggen en welk kwaliteitsniveau ze kunnen verwachten en welk kwaliteitsniveau er van hen wordt verwacht. Voor de gemeente en het Havenbedrijf vormt het de basis voor een nieuw bestemmingsplan en de onderbouwing voor toekomstige investeringen. De kern van het raamwerk bestaat uit een aantal onderdelen:

– Verschillende deelgebieden met elk een eigen mix aan werken, wonen en voorzieningen, zoals het Galileipark en het Keilekwartier.

– Betere aansluiting van M4H op de omgeving, onder andere door nieuwe toegangswegen van het gebied op de Vierhavenstraat en de Schiedamse weg.

– Het zoveel mogelijk scheiden van vrachtverkeer en fietsers/voetgangers op twee belangrijke routes: de Makersstraat (Keileweg + Galileistraat, vooral het zware verkeer) en de Havenallee (Marconistraat + Benjamin Franklinstraat, vooral voor fietsers en voetgangers).

– Twee prominente plekken op de beide kruisingen van Makersstraat en Havenallee. De monumentale Citrusveiling en FERRO-gashouder markeren deze plekken en krijgen een zo publiek mogelijke functie.

Rotterdam Makers District
Samen met RDM Rotterdam – de oude Rotterdamse Droogdokmaatschappij en tegenwoordig een florerende innovatiehub – vormt M4H het Rotterdam Makers District. Hier maken vestigen zich ondernemers en kennisinstellingen uit de nieuwe economie Jonge bedrijven krijgen de kans uit te groeien tot gevestigde ondernemingen. Jongeren kunnen er er kennis maken met techniek. Nieuwe technologieën kunnen ontstaan door nieuwe, soms spontane samenwerkingen en worden op locatie getest en toegepast. Dat maakt het stadsdeel tot een proeftuin voor de circulaire economie. Innovatieve maakindustrie brengt de economie van stad en haven bij elkaar en draagt bij aan de verbreding en verduurzaming van beiden. Deze maakindustrie komt tot bloei in een bruisende stedelijke omgeving. Een district met horeca, onderwijs, culturele rijkdom en woningen.

Download het Ruimtelijk Raamwerk M4H
Download de publieksversie van het Ruimtelijk Raamwerk M4H

 

Download het Ruimtelijk Raamwerk M4H
Download de publieksversie van het Ruimtelijk Raamwerk M4H

Het Ruimtelijk Raamwerk is ontwikkeld door DELVA Landscape Architects / Urbanism in opdracht van Programmabureau Rotterdam Makers District.

Artist Impressions door DELVA Landscape Architects / Urbanism