Privacy statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Rotterdam Makers District | M4H  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rotterdam Makers District | M4H  verstrekt. Rotterdam Makers District | M4H  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom Rotterdam Makers District | M4H gegevens nodig heeft

Rotterdam Makers District | M4H  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Rotterdam Makers District | M4H gegevens bewaart

Rotterdam Makers District | M4H  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Rotterdam Makers District | M4H  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Rotterdam Makers District | M4H  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rotterdam Makers District | M4H  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Rotterdam Makers District | M4H  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Rotterdam Makers District | M4H  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rotterdam Makers District | M4H  heeft hier geen invloed op. Rotterdam Makers District | M4H  heeft Google geen toestemming gegeven om via Rotterdam Makers District | M4H  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@m4hrotterdam.nl Rotterdam Makers District | M4H  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Rotterdam Makers District | M4H  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rotterdam Makers District | M4H  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rotterdam Makers District | M4H  op via info@m4hrotterdam.nl www.m4hrotterdam.nl is een website van Programmabureau Rotterdam Makers District. Opdrachtgevers van het programmabureau zijn gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.