Over M4H Rotterdam

Voel je welkom in de meest vooruitstrevende stadshaven van Rotterdam. Een gebied in transformatie, van haven en stad. Waar de maritieme en industriële geschiedenis plaatsmaakt voor de crossovers van morgen. Tussen start-up en multinational, tussen creativiteit, ondernemerschap en technologie.

Waar de toekomstige maakindustrie nu al bloeit en impact maakt. Een plek waar experiment, creatie en groei volop de ruimte krijgen. Verschillende woon- en werkmilieus zich moeiteloos vermengen. Hier woon je, werk je en leer je. In de proeftuin van de nieuwe economie.

Programmabureau M4H Rotterdam

Gemeente en Havenbedrijf willen het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) ontwikkelen tot innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Een energiek gebied met impact op zowel stad als haven. Het Ruimtelijk Raamwerk geeft op hoofdlijnen aan hoe M4H er in de toekomst uit zal zien.

Download het Ruimtelijk Raamwerk M4H
Download de samenvatting van het Ruimtelijk Raamwerk M4H

Part of Rotterdam Makers District

M4H vormt samen met RDM het Rotterdam Makers District; dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie.

Het Makers District leent zich er perfect voor, jonge bedrijven kunnen hier doorgroeien naar grote gevestigde ondernemingen. Grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten of processen. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en toegepast. Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitalisering, robotisering, additive manufacturing, en op het toepassen van nieuwe, duurzame energie en materialen. Dit maakt het Makers District tot een proeftuin en etalage van de nieuwe economie. Voor iedereen zichtbaar.

De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en ondernemerschap stimuleert en versterkt. De samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Jongeren maken hier kennis met de technieken van de toekomst.

Het Makers District zet in op een verdere verbinding M4H en RDM. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen. Het Makers District ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met woningen, een breed scala aan voorzieningen, cultuur en evenementen. Download hier het

document Visie & Strategie Rotterdam Makers District