Rechtstreex

‘Ik wil een alternatieve, sociale voedselketen bieden waarvan mensen zeggen: Dit klopt, dit voelt goed.’ – Maarten Bouten, oprichter en eigenaar.

Rechtstreex verbindt mensen en hun eten. Deze organisatie gelooft namelijk in een voedselketen die lokaal, transparant en sociaal is. Met producten van leveranciers die maximaal 50 kilometer van Rotterdam af zijn. Met bij ieder product de naam van de leverancier, die een eerlijke prijs krijgt. Waar boeren, makers en consumenten elkaar leren kennen.

Inmiddels heeft Rechtstreex Rotterdam tientallen wijkpunten waar je producten kunt afhalen, maar de basis – het centrale verzamelpunt – vind je in M4H: Keilepand, Keilestraat 9F.

Maarten studeerde in 2008 af aan de opleiding stedenbouw in Delft. Om vervolgens bij een adviesbureau aan gebiedsontwikkeling te gaan werken. ‘De interesse in lokaal voedsel had ik toen al. Ik kweekte en maakte altijd alles zelf. Ik ben typisch zo iemand die van alles wil weten hoe het in elkaar zit. En dat dan ook graag zelf wil doen. Omdat ik er lol in heb en denk dat de wereld er beter van wordt.’
Hij besloot zijn baan op te zeggen en zette verschillende projecten op, of hielp anderen mee die te realiseren. Veel met voedsel. Zowel online als offline.

‘In 2013 ben ik Rechtstreex gestart met een compagnon. Heel praktisch, zonder businessplan. Het was een initiatief voor de buurt, letterlijk. Wie wil er appels? Wie wil er eieren of kaas? Dat kochten we direct bij de boer. Ik had toen ook nog andere projecten lopen. Later, begin 2015, ben ik me volledig op Rechtstreex gaan focussen. En toen gaan uitbouwen.’
Dat buurtinitiatief groeide. Hard. Want uit andere delen van de stad kwamen ook mensen die producten wilden.
‘Die groei is wisselvallig, maar neemt gemiddeld met 30 procent per jaar toe. Het aantal wijkpunten bedraagt nu 45, waarvan inmiddels ook zes in de regio Haaglanden.’

‘In het begin deden we alles wat we maar konden bedenken, omdat het bijdroeg aan het veranderen van de voedselketen. We hadden de ambitie om de hele wereld te veranderen, maar namen daarmee teveel hooi op ons vork. Dat konden we niet volhouden, en daarom is alles sinds 2017 gericht op onze wijkpunten.’
Zoals gezegd, dat draait goed, daar wordt volop aan doorgebouwd. En ondertussen denken Maarten en zijn collega’s nog steeds wel na over wat andere manieren of andere vormen zouden kunnen zijn om de voedselketen te helpen veranderen.
‘We willen stap voor stap voor eeuwig doorgroeien. Net zolang totdat al ons eten uit een lokale voedselketen komt. Dozen schuiven is niet mijn missie, wél om te innoveren zodat een lokale voedselketen mogelijk is.’

Bij producten van boeren denk je vaak aan aardappelen, groente en fruit, of vlees. Net zo goed heeft Rechtstreex regelmatig bijvoorbeeld oesters in het assortiment, of scheermessen. Verse visproducten van leveranciers in Zeeland. Verrassend, toch?
‘Ja, of taugé. Net nieuw in ons assortiment. Zo breed is ons aanbod. Vaak ook maar net wat op het moment beschikbaar is. Want wat het seizoen te bieden heeft, dat zie ik als een kwaliteit. Daar moet je blij mee zijn.’
Omdat er minder transport plaatsvindt, is ook de milieubelasting lager. En er blijft niets over: ‘Door passende communicatie wordt altijd alles verkocht. Nu gaan we ook zelf vanuit vragen van klanten iets creëren, zoals biologische kippeneieren in de buurt, omdat die er simpelweg nog niet waren.’

‘Voedsel is nu vooral een industrieel product en aankoopbeslissingen in de supermarkt hebben consequenties. Ik wil dat we iets verantwoordelijker omgaan met onze keuzes. En met jouw euro kun je het verschil maken. Wat we nastreven is transparantie in de voedselketen. Bij ons bepaalt de boer de prijs. Eerlijk voor iedereen, financieel duurzaam en met producten van hoge kwaliteit.’

Zo werkt Rechtstreex continu aan een duurzame relatie tussen boer, leverancier en consument. ‘Boeren geven het zelf ook aan dat ze het leuker vinden, om als mens contact te hebben en handel te drijven. Boeren, maar ook lokale makers, zoals Kaapse Brouwers of Giraffe koffie. Het belangrijkste is, altijd in gesprek blijven. Blijven prikkelen en verduurzamen. En dat lukt alleen met persoonlijke relaties.’

Bezoek de website van Rechtstreex