Even voorstellen … Walter de Vries

Walter de Vries, planoloog stadsontwikkeling voor de Gemeente Rotterdam. Hij is verantwoordelijke voor de ruimtelijke planvorming voor M4H. 10 Jaar geleden is hij aangetrokken door de gemeente Rotterdam om aan de Stadshavens te werken.
“Ik wilde heel graag werken voor Rotterdam. Sinds dat is gelukt, lopen haven, stad en rivier als een rode draad door mijn werk. En het is stedenbouwkundig de meest interessante stad van Nederland. Rotterdam is dynamisch en houdt van verandering. We hoeven hier geen oude binnenstad te conserveren maar hier wordt doorontwikkeld” vertelt de Vries.

Hoge betrokkenheid

“De betrokkenheid van bewoners en bedrijven voor deze gebiedsontwikkeling is groot. Dat merkten we aan de opkomst tijdens de tussenpresentatie van het ruimtelijk raamwerk – de zaal zat bomvol. Deze grote betrokkenheid zorgt voor veel meningen”. En Walter vindt dat alle manieren van kijken waardevol zijn. “Door al deze gezichtspunten zijn we echt een gemeenschappelijke koers gaan varen, zonder dat deze laf is of een vaag compromis.”

Makers District

De gebiedsontwikkeling van M4H gaat echt een verschil maken in Rotterdam én in Nederland. De basis van het ruimtelijk raamwerk is de doorontwikkeling van het gebied. Dus niet leegvegen en opnieuw beginnen. Er is al zoveel dynamiek, met zoveel mooie ondernemers. Centraal hierin staat de overlap tussen twee functies: Rotterdam als haven en Rotterdam als stad. Waar die twee cirkels door elkaar lopen ontstaat in onze visie plaats voor het “Makers District”, waar je woont en werkt maar ook ruimte is voor cultuur en ontspanning.

Proeftuin

“Het wordt een stoer gebied, waarin we het DNA behouden. We ontwikkelen hierop verder en dit daagt ons uit om te innoveren. M4H wordt een gebied dat fungeert als de proeftuin voor Rotterdam, waar gewerkt wordt aan een stuk stad dat zo groot is als de binnenstad van Rotterdam. Walter: “M4H wordt een testgebied. Waar nieuwe concepten uitgeprobeerd worden. We worden een proeftuin voor bijvoorbeeld mobiliteitsvraagstukken. Maar ook het gebruik van materiaal en de integratie van wonen en werken is uniek. Het is een etalage voor de circulaire en digitale toekomst, en daarmee een proeftuin voor de vernieuwing van de regionale economie.”

Bruisend gebied

“Dit gebied biedt volop kansen. En dat zal in de komende jaren steeds meer worden. Tegelijk moet er nog heel veel gebeuren om het gebied aantrekkelijk te maken, voor fietsers bijvoorbeeld. M4H is een plek waar experimenten en pioniers de ruimte krijgen en ik vind het prachtig om hieraan samen met het programmabureau een bijdrage kan leveren.”