11 april 2019

Prijsvraag Vierhavensblok

Transformatie van industrieel havengebied naar circulair stadsdeel

Wie doet er mee? Dé ontwerpwedstrijd voor jonge architecten in heel Europa is gestart: Europan 15. In Nederland gericht op 5 locaties in Rotterdam. Eén van de prijsvraaglocaties is het Vierhavensblok in M4H!

Rotterdam wil het voortouw nemen in de vernieuwing van de productieve stad en in de ontwikkeling van innovatieve woon- en werkomgevingen. Dit sluit aan bij de Rotterdamse traditie van experimentele architectuur en het breed gedragen geloof in de sociale en economische ontwikkelingskracht van architectuur. Rotterdam blijft groeien en wilt het komende decennium 50.000 nieuwe huizen bouwen. De vraag is hoe. Rotterdam is op zoek naar ‘goede groei’. Dit betekent compacte, circulaire, productieve, gezonde en een inclusieve stad bouwen met gelijke kansen voor iedereen.

Europan NL en het Rotterdam Architecture Institute (AIR) hebben een partnership voor Europan 15 opgezet en onderzoeken samen met de gemeente Rotterdam als launching partner deze ‘goede groei’. Ze hebben vijf locaties in Rotterdam geselecteerd die elk exemplarisch zijn voor de huidige uitdagingen waar de stad voor staat. Met de innovatieve ideeën van jonge ontwerpteams voor de verschillende gebieden wil de stad haar rijke traditie in experimentele architectuur stimuleren. De uitdrukkelijke ambitie is om de vijf winnende teams een vervolgcontract te geven in overeenstemming met hun ontwerpvoorstellen.

Vanaf 1 april kunnen ontwerpteams zich inschrijven op een of meerdere prijsvraaglocaties. Uiterlijk 28 juli 2019 moeten ontwerpteams hun voorstellen insturen. De winnaars worden begin december 2019 bekendgemaakt. De publieke prijsuitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Op 26 april wordt gestart met een toelichting op de opgaves en een excursie langs de vijf locaties waar partners aan het woord komen. Tijdens de Rotterdam Architectuurmaand in juni vindt een uitgebreide conferentie plaats waarin onder meer de lessen van Europan 14 gedeeld worden.

Meer informatie over deze prijsvraag voor het Vierhavensblok kan je hier vinden.