5 mei 2020

Werkzaamheden TenneT – Omleiding

Aanleggen extra hoogspanningsverbinding

TenneT werkt als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet.

Voor het waarborgen van de leveringszekerheid in de komende decennia, is een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding nodig. De nieuwe kabelverbinding wordt aangelegd tussen hoogspanningsstation Rotterdam Centrum en hoogspanningsstation Rotterdam Marconistraat. De hoogspanningsverbinding wordt aangelegd door aannemer BAM Infra Energie & Water bv.

De werkzaamheden in M4H vinden plaats in periode van mei t/m juli 2020. Medio april 2020 vonden al enkele voorbereidende werkzaamheden plaats; zoals verkeersmaatregelen en het inrichten van de bouwplaatsen. Aansluitend volgen de boringen voor de aanleg van de 150 kV-kabel. De eerste boringen in de nabijheid van de Keileweg starten na 6 mei.

Keileweg en Vierhavensstraat

Vanaf 6 mei wordt de Keileweg tijdelijk eenrichtingsverkeer en de Vierhavensstraat wordt versmald. Deze beperkingen gelden naar verwachting tot eind juni 2020.

Afsluiting Benjamin Franklinstraat

Vanaf 6 mei start BAM Infra Energie & Water bv met het afsluiten en omleiden van de Benjamin Franklinstraat tussen de Keileweg en de Keilestraat, deze afsluiting duurt naar verwachting tot 19 juni 2020. Er wordt hiervoor een omleidingsroute ingesteld met een tijdelijke nieuwe aansluiting van de Keilestraat met de Vierhavensstraat.

Omleidingsroute nieuw kruispunt Keilestraat -Vierhavensstraat

Om een goede bereikbaarheid van M4H te waarborgen, wordt er een tijdelijke kruising gerealiseerd met een aansluiting van de Keilestraat op de Vierhavensstraat. Na het afronden van de werkzaamheden voor het aanleggen van de hoogspanningskabel, wordt deze tijdelijke kruising weer afgesloten en kan het verkeer volgens de oude situatie rijden.

Verkeersmaatregelen

Omdat de Keilestraat hierdoor verandert van doodlopende straat naar een doorgaande weg, en al het verkeer vanaf de Lekstraat over de Keilestraat zijn de volgende maatregelen getroffen:

• Bebording;
• Een tijdelijke verkeersregelinstallatie;
• De bestaande scheiding tussen de rijbanen en laad- en losstrook worden extra gemarkeerd;
• Ondernemers zijn verzocht binnen deze laad- en losstrook te werken;
• In de eerste week van de verkeersmaatregelen is er een verkeersregelaar aanwezig;
• De aannemer heeft een keet op een nabije locatie en is bereikbaar.

Lees hier de brief van Tennet en de brief van BAM Infra Energie & Water bv, deze brieven zijn in de omgeving van de afsluiting verspreid.

Vragen over de uitvoering

De verantwoordelijkheid van uitvoering ligt bij Tennet en zijn aannemer BAM. Voor vragen over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met BAM Infra via e-mailadres [email protected].

Tennet is te bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) of per e-mail [email protected]. Voor meer informatie over het project kijk op www.tennet.eu/rotterdam.