14 mei 2019

Ruimtelijk Raamwerk M4H

Het definitief concept van het Ruimtelijk Raamwerk is op 14 mei 2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Ruimtelijke en programmatische hoofdstructuur

Afgelopen jaar is onder leiding van het programmabureau M4H Rotterdam, het ruimtelijk raamwerk voor het Merwe-Vierhavens gebied opgesteld. Dit raamwerk geeft de ruimtelijke uitgangspunten en ambities weer voor de gebiedsontwikkeling. Het ruimtelijk raamwerk legt de ruimtelijke en programmatische hoofdstructuur voor het gebied vast. Dit gaat onder andere over wegennet en groenstructuur, en over waar functies zoals wonen, voorzieningen en cultuur een plek krijgen.

Ambities

In het raamwerk zijn ook ambities vastgelegd. Deze ambities worden in volgende fasen uitgewerkt. Denk bij ambities aan een set leidende principes voor duurzaamheid met als motto: collectiviteit als basis voor circulariteit. Het raamwerk vormt ook het vertrekpunt voor een nieuw bestemmingsplan voor M4H. Meer informatie via [email protected].

Download het Ruimtelijk Raamwerk M4H
Download de publieksversie van het Ruimtelijk Raamwerk M4H