22 september 2020

Prijsvraag Minor Ontwerpen Stedenbouw: De Havenallee

Ontwerp en programma voor de Havenallee in M4H

De 66 studenten van de Minor Ontwerpen Stedenbouw aan de Hogeschool Rotterdam, hebben als start van hun Minor gewerkt aan een prijsvraag voor het ontwerp en programma van de Havenallee in M4H. Vrijdag 11 september presenteerden zij hun plannen.

Minor Ontwerpen Stedenbouw

De minor is voor Hbo-studenten binnen het domein van de gebouwde omgeving die op een ontwerponderzoek willen afstuderen, en voor studenten die een vervolgopleiding ambiëren aan een technische universiteit, of de Academie van Bouwkunst.

De Prijsvraag

De start van de Minor is het vak ‘Prijsvraag’. Dit vak staat in het teken van kennismaken en kennis uitwisselen, terwijl in groepen van 6 tot 7 personen in een snelkookpan wordt gewerkt aan een concrete opgave.

De opgave

Dit jaar is de opgave ‘de Havenallee’ in M4H. De studenten zijn gevraagd om in twee weken tijd, een sterk concept te bedenken voor de Havenallee. Het programmabureau M4H Rotterdam heeft meegeschreven aan de casus, en de opdracht was om een duidelijk programma voor de Havenallee te ontwerpen, met daarbij een doorkijk van de ontwikkeling van de Havenallee tot het jaar 2050.

De winnaars

Eerste prijs: Merwe Ri4
Tweede prijs: SmART street
Derde prijs: Havenallee

Klik op de naam van de winnaar om de concepten te bekijken.

Meer weten over de Minor of de plannen van de winnaars? Mail Marchel-Wim,  Kerndocent Ruimtelijke ordening en Planologie Hogeschool Rotterdam: [email protected]

Meer weten over de gebiedsontwikkeling van M4H en de Havenallee?
Bekijk het Ruimtelijk Raamwerk.