13 november 2019

Opening van de Lee Towers

Transformatie Europointtorens: van kantoorruimte naar woningen

Woensdag 13 november – vandaag heeft Burgemeester Aboutaleb de Lee Towers officiëel, en op feestelijke wijze, geopend. De Rotterdamse zanger Lee Towers werd geëerd met een Hollywoodster in de hal van het complex.

Tot 2014 werkten in deze torens duizenden gemeenteambtenaren, en woensdag 13 november was het eindelijk zo ver: de officiële opening! Met de herontwikkeling van twee van de drie Europointtorens naar de ‘Lee Towers’ is er 72.000 m2 aan kantoorruimte getransformeerd tot 883 gloednieuwe woningen.

Kantoorruimte naar woningen
De Europointtorens staan sinds de jaren ’70 in Merwe-Vierhavens (M4H), twee van de drie torens waren al enkele jaren leeg. TB3 & Foolen en Reijs transformeerden de twee leegstaande kantoorpanden naar woningen. Van de 24 verdiepingen zijn de onderste 21 verdiepingen in beide torens getransformeerd naar woningen voor Young Professionals (starters en jong werkenden). De huizen vanaf de 21ste verdieping zijn ingericht als penthouses. Met de komst van deze woningen in  de Lee Towers zijn de eerste bewoners in M4H een feit; het is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van M4H als levendig gebied.

Gebiedsontwikkeling M4H
Gemeente en Havenbedrijf willen het (haven)gebied samen ontwikkelen tot innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Een energiek gebied met impact op zowel stad als haven. Op 27 juni 2019 is het Ruimtelijk Raamwerk vastgesteld door de gemeenteraad Rotterdam. Het Ruimtelijk Raamwerk geeft op hoofdlijnen aan hoe M4H er in de toekomst uit zal zien. Het biedt alle betrokken partijen richtlijnen voor de invulling van het gebied. Daarmee zetten de partners de volgende stap sinds de presentatie van de gezamenlijke visie en strategie voor de herontwikkeling. Die spelen in op de nabijheid van haven én stad. Nieuwe maakindustrie brengt de economie van stad en haven bij elkaar en draagt bij aan de verbreding en verduurzaming van beiden. Ze jaagt de innovatiekracht in de regio aan en creëert nieuwe werkgelegenheid.

Video: van kantoor naar woning
Tijdens de officiële opening door Burgemeester Aboutaleb en Lee Towers, waarna de torens zijn vernoemd, is de Hollywoodster voor de Rotterdamse zanger onthuld en is de video over de transformatie voor het eerst vertoond.