23 november 2021

Nieuwe inrichting voor de Keileweg in M4H

Veiliger, meer groen en duurzame materialen

Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte op de Keileweg in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). Fietsers hebben na de herinrichting een fietspad, gescheiden van het snellere auto- en vrachtverkeer. De nieuwe inrichting van de Keileweg biedt ruimte voor de huidige en toekomstige gebruikers van het gebied.

Havenallee en Makersstraat

M4H ondergaat de komende jaren een transformatie van haven- en industriegebied, naar een plek om te werken, wonen en leren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. De huidige wegindeling van voldoet niet aan de eisen die zo ‘n gemengd gebied met zich meebrengt. In de toekomst worden vrachtverkeer en langzaam verkeer zoveel mogelijk gescheiden. Beiden krijgen een eigen hoofdroute door het gebied. De ‘Makersstraat’ (bestaande uit de Keileweg en Galileïstraat) ontsluit het Galileïpark voor zwaar verkeer. Fietsers en voetgangers doorkruisen M4H via de ‘Havenallee’ (Marconistraat en Benjamin Franklinstraat). De Keileweg is het eerste deel van de toekomstige Makersstraat.

Ontwerp Keileweg

Wethouder Judith Bokhove legde de laatste steen in de heringerichte Keileweg: “Het Merwe-Vierhavensgebied verandert de komende jaren. Het werken verandert en er komen woningen. We richten nu de weg al in voor alle toekomstige gebruikers zodat iedereen de toekomst van M4Hh kan zien.” Het nieuwe ontwerp van de Keileweg heeft meer ruimte voor langzaam verkeer en meer ruimte voor groen. Bijzonder aan het ontwerp is de toepassing van zogenaamde flexstroken: gedeelten van de weg die multifunctioneel gebruikt kunnen worden voor groenvoorziening, parkeren, laden en lossen, of voor bijvoorbeeld een terras. Zo verandert de Keileweg mee met de eisen van de gebruikers van het gebied.

Duurzaam materiaal

Op de Keileweg vindt een pilot plaats met het gebruik van nieuwe, duurzame materialen. Er worden hier andere materialen gebruikt, dan gebruikelijk is binnen de gemeente. De pilot richt zich op waterberging: de gemeente beoordeeld tijdens deze pilot de waterdoorlaatbaarheid van de verharding, in combinatie met de beplanting. Het doel is om te onderzoeken hoe verharding en beplanting een rol kan spelen bij het vasthouden van te veel water, en bij droogte. In de komende twee jaar na de oplevering wordt de kwaliteit van de materialen gemonitord.

foto: Jan de Groen