16 januari 2020

Nieuwe huurder DE Werkplaats: Value Maritime

Value Maritime heeft een overeenkomst gesloten voor de huur van een bedrijfsunit in De Werkplaats; één van de twee voormalige fruitloodsen in Merwe-Vierhavens (M4H).
De transformatie van de fruitloods naar een verzamelgebouw voor de nieuwe generatie maakbedrijven is in volle gang!  Het ligt midden in het Rotterdamse innovatie ecosysteem en in het hart van een unieke gebiedsontwikkelingen (Rotterdam Makers District, M4H).

Value Maritime

Value Maritime helpt maritieme bedrijven met nieuwe technologische, innovatieve en financierbare oplossingen om de milieubelasting te verkleinen. Zo hebben zij het “scrubben’ opnieuw uitgevonden en is er een klein compacte “plug and play” (EGCS) ontwikkelt die zwavel en ultra fijne fijnstof (PM 2.5) uit de uitlaatgassen van schepen filtert. Value Maritime heeft voor De Werkplaats gekozen vanwege de strategische ligging midden in de Rotterdamse Haven, vlakbij PortXL en RDM Rotterdam. Op deze manier vindt er eenvoudig kruisbestuiving plaats van nieuwe slimme samenwerkingen. Voor Value Maritime is duurzaamheid cruciaal en dat is de reden dat ze voor de Rotterdamse Haven hebben gekozen, omdat het Havenbedrijf Rotterdam de ambitie heeft om wereldwijd voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid.

M4H Rotterdam
Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen M4H tot een bruisend stadsdeel dat zich kenmerkt door een mix van nieuwe maakindustrie, stedelijke voorzieningen, wonen en cultuur. M4H vormt samen met RDM het Rotterdam Makers District; dé plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie.

Hier vind je meer info over De Werkplaats