4 februari 2020

M4H in cijfers: Monitor 2019

De eerste uitgave van 'M4H in cijfers' is gepubliceerd.

M4H transformeert van een oud havengebied naar een gemengd woon-werkgebied. Om de gebiedsontwikkeling te kunnen volgen heeft het Programmabureau M4H samen met het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam een programmamonitor ontwikkeld.

Samen met RDM Rotterdam vormt M4H het Rotterdam Makers District dat optimaal wordt ingericht voor de nieuwe maakindustrie. Op RDM krijgt de maakindustrie van de toekomst vorm: de voormalige scheepswerf biedt nu plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Zij werken hier samen aan innovaties die bijdragen aan een slimme haven. RDM is een bewezen succes, de transformatie van M4H staat nog aan het begin.

De Monitor
De M4H-monitor is daarom allereerst bedoeld om de volle breedte van de gebiedsontwikkeling van M4H langdurig in cijfers te kunnen volgen. Daar waar mogelijk wordt de link met RDM gelegd. Deze uitgave is een samenvatting van de monitor 2019 en is bedoeld om belanghebbenden en andere geïnteresseerden te informeren over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling. Voor deze samenvatting is een selectie van cijfers gemaakt die in deze fase actueel en relevant zijn. De thema’s bedrijvigheid en werkgelegenheid worden in deze uitgave extra belicht.

Lees hier de samenvatting, de uitgebreide toelichting op de cijfers in deze samenvatting is te vinden op www.m4hrotterdam.nl/publicaties.