18 februari 2019

M4H FIETSPAD EXPOSITIE

M4H: TOEKOMST IN DE MAAK

De M4H fietspad expositie is officieel geopend. Deze eerste fase van het fietspad, wat na fase 2 de verbinding zal leggen tussen de Galileistraat en de Benjamin Franklinstraat, is ingericht als mini expositie over de transformatie van M4H Rotterdam.

M4H is in transitie; van havengebied met een rijk industrieel en maritiem verleden, naar een nieuwe plek om te wonen en werken. Een ‘nieuw’ stuk stad waar iedereen graag wil verblijven. Voor de ontwikkeling van M4H is een heldere ruimtelijke structuur nodig. Het zorgt voor een inspirerende werkomgeving voor ondernemers en bezoekers en bewoners kunnen genieten van een aantrekkelijke openbare ruimte.

Het gebied toegankelijk maken voor fietsers is een eerste stap naar de nieuwe indeling. Er is in opvolging van het fietspad langs de Marconistraat nu ook een nieuw stuk fietspad aangelegd op de vroegere locatie van de oude gas- en elektriciteitsfabriek. De resten van de fabrieken zijn daar nog zichtbaar. Met de transformatie van M4H wordt er straks op deze plek ruimte gecreëerd voor ondernemers die werken aan uitvindingen voor een duurzame toekomst. De expositie langs het fietspad vertelt je meer over het industriële verleden en de transformatie van M4H.

Wordt vervolgd

Fase 1 is nu compleet en ingericht als expositie, fase 2 bestaat uit het doortrekken van het fietspad om de verbinding te leggen tussen de Galileistraat en de Benjamin Franklinstraat.
Deze eerste fase van het fietspad is een belangrijke volgende stap in het geschikt maken van het gebied voor fietsers en voetgangers, en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Nota Ruimte. Het doel is een compleet netwerk waarin, naast vracht- en autoverkeer, ook de fietser en voetganger welkom is in M4H.

De expositie is te vinden aan de Galileistraat. Volg vanuit de richting van de Science Tower de Marconistraat en sla bij de rotonde linksaf. Je vindt de ingang van het fietspad aan je linkerhand.