18 december 2020

Herinrichting Keileweg – afsluiting kruispunt

Afsluiting kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg

Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) ondergaat de komende jaren een transformatie van (voormalig) haven- en industriegebied, naar een plek om te werken, wonen en leren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. De straten voldoen op dit moment niet aan de eisen die een gemengd stedelijk gebied met zich meebrengt. De straat die als eerste heringericht wordt, is de Keileweg.

Herinrichting Keileweg

In oktober zijn in opvolging aan de werkzaamheden door Tennet, de gemeentelijke werkzaamheden aan de Keileweg aankondigd. De gemeentelijke werkzaamheden voor de herinrichting worden gefaseerd uitgevoerd, en zijn naar verwachting in de zomer 2021 afgerond. In dit bericht informeren wij u over de vertraging die er in de eerste fase (1b) van werkzaamheden is opgelopen.

Vertraging fase 1b

Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de omgeving van de Keileweg en Keilestraat te waarborgen, wordt er gefaseerd gewerkt. Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg. Deze fase (1b) duurt langer dan verwacht. De doorlooptijd is verlengd tot en met 2 februari 2021.

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

Door de vertraging is het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg tot en met 2 februari 2021 volledig afgesloten en is de Keileweg vanaf de Vierhavensstraat een doodlopende straat.

Op kaart 1 staan de omleidingsroutes weergegeven voor auto- en vrachtverkeer. De groene pijl op de eerste kaart laat zien hoe u met de auto of vrachtwagen het gebied via de Vierhavensstraat uitkomt. De blauwe pijl geeft de omleidingsroute vanuit de truckparking naar de Lekstraat, Keilestraat en IJsselstraat weer.

Op kaart 2 ziet u de omleidingsroutes voor langzaam verkeer. De blauwe stippellijn laat zien hoe u het gebied in- en uitkomt als voetganger. U kunt de kruising Benjamin Franklinstraat – Keileweg oversteken via loopschotten. De groene lijn geeft de fietsroute via de Galvanistraat weer.

Parkeerverbod Keilestraat

Tijdens deze fase is de kruising Vierhavensstraat – Keilestraat tijdelijk opengesteld. Gedurende deze periode geldt er een parkeerverbod op de Keilestraat.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Programmabureau M4H via [email protected] of bel 010-2833800.