14 augustus 2020

Herinrichting Keileweg – Omleidingsroutes

Werkzaamheden kruispunt Keileweg-Benjamin Franklinstraat

Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) ondergaat de komende jaren een transformatie van (voormalig) haven- en industriegebied, naar een plek om te werken, wonen en leren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. De straten voldoen op dit moment niet aan de eisen die een gemengd stedelijk gebied met zich meebrengt. De straat die als eerste heringericht wordt, is de Keileweg. Vanuit het programmabureau M4H Rotterdam werken gemeente en Havenbedrijf Rotterdam samen om de transformatie van een oud havengebied met een rijke maritieme en industriële geschiedenis naar een nieuw stadsdeel vorm te geven.

Herinrichting Keileweg

In 2019 is het definitief ontwerp voor het inrichtingsplan Keileweg vastgesteld. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Vierhavensstraat tot en met het kruispunt aan de Benjamin Franklinstraat. Het streven luidt om de herinrichting van de Keileweg te combineren met de aanleg van een 150 kV-hoogspanningsverbinding die in opdracht van landelijk netbeheerder TenneT wordt aangelegd.

Lees hier meer over de planning en fasering en bekijk de kaart met de omleidingroutes

Planning

Op maandag 31 augustus 2020 start BAM Energie & Water bv met de werkzaamheden voor het aanleggen van de 150 kV-hoogspanningsverbinding ter plaatse van de Keileweg en de Benjamin Franklinstraat. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting 6 weken in beslag. Het streven is om aansluitend hierop de herinrichting van de Keileweg plaats te laten vinden. Deze herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting in juni 2021 afgerond.

De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 – 16.00 uur. Bij uitzondering wordt op zaterdag of ’s avonds gewerkt.

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de omgeving van de Keileweg en Keilestraat te waarborgen, wordt er gefaseerd gewerkt. Lees hier meer over de planning en fasering en bekijk de kaart met de omleidingroutes

Vragen

De verantwoordelijkheid van uitvoering van de 150 kVhoogspanningsverbinding ligt bij TenneT en zijn aannemer BAM Energie & Water bv. Voor vragen over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid tijdens fase 1a (31 augustus tot en met 9 oktober) kunt u contact opnemen met BAM Energie & Water bv via e-mailadres [email protected]

TenneT is te bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) of per email [email protected] Voor meer informatie over het project kijk op www.tennet.eu/rotterdam. Tijdens de uitvoering van fase 1b (9 oktober tot en met 20 november) is er een gemeentelijk directievoerder aanwezig  op locatie. Voor vragen over de herinrichting kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14010. U wordt dan doorverbonden naar de desbetreffende medewerker.