25 januari 2021

Herinrichting Keileweg – Kruising en parallelweg

Update 25 februari 2021:
Na een vertraging vanwege de verbetering in weersomstandigheden, wordt er op 25 februari gestart met fase 2.

Update 5 februari 2021:
Door aanhoudende regenval in combinatie met temperaturen onder het vriespunt, is het niet mogelijk om de asfaltwerkzaamheden aan het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg te verrichten. Het kruispunt blijft afgesloten en de bestaande omleidingsroutes zijn van kracht tot nadere berichtgeving.

Bericht 25 januari 2021:
Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) ondergaat de komende jaren een transformatie van (voormalig) haven- en industriegebied, naar een plek om te werken, wonen en leren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. De straten voldoen op dit moment niet aan de eisen die een gemengd stedelijk gebied met zich meebrengt. De straat die als eerste heringericht wordt, is de Keileweg.

Herinrichting Keileweg

De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting in de zomer van 2021 afgerond. De werkzaamheden aan het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg zijn op 25 februari 2021 afgerond. In dit bericht informeren wij u over de werkzaamheden van fase 2 en 3.

Planning en fasering

Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de omgeving van de Keileweg en Keilestraat te waarborgen, wordt er gefaseerd gewerkt. Fase 2 start op 25 februari 2021 en heeft een doorlooptijd van 8 weken. Fase 3 start aansluitend op fase 2 en heeft een doorlooptijd van 3 weken. De werkzaamheden van beide fasen zijn naar verwachting afgerond per eind mei 2021.

De werkzaamheden in fase 2 vinden plaats aan de noordkant van de Keileweg vanaf het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg tot en met de inrit van de Praxis. Het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg is dan weer opengesteld voor verkeer. Het straatgedeelte waaraan gewerkt wordt, is afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de werkzaamheden blijft de bereikbaarheid van de Praxis gewaarborgd. De bedrijven aan de parallelweg van de Keileweg zijn in deze fase bereikbaar via tijdelijke voorzieningen.

In fase 3 wordt de parallelweg vanaf het kruispunt tot en met de inrit aangepakt. De parallelweg is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. De bereikbaarheid van de daar gevestigde bedrijven wordt gewaarborgd.

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

De groene pijl op de eerste kaart laat zien hoe u met de auto of vrachtwagen het gebied via de Vierhavensstraat uitkomt. De blauwe pijl geeft de omleidingsroute vanuit de truckparking naar de Lekstraat, Keilestraat en IJsselstraat weer.

Op de tweede kaart laat een blauwe stippellijn zien hoe u het gebied in- en uitkomt al voetganger. U kunt de kruising Benjamin Franklinstraat – Keileweg bereiken via het looppad door de voedseltuin. De groene lijn geeft de fietsroute via de Galvanistraat weer.

Tijdelijke kruising Keilestraat opgeheven

Tijdens de fasen 2 en 3 wordt de tijdelijke kruising Vierhavensstraat – Keilestraat opgeheven en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke vorm. Het parkeerverbod dat in fase 1 voor de Keilestraat gold, is opgeheven.

Vragen

Tijdens de uitvoering van beide fasen (25 februari tot en eind mei 2021) is gemeentelijk directievoerder Rob Huizinga aanwezig op locatie. Voor vragen over de herinrichting kunt u contact opnemen via [email protected].