15 oktober 2020

Herinrichting Keileweg – bereikbaarheid

bereikbaarheid en omleiding

M4H ondergaat de komende jaren een transformatie van (voormalig) haven- en industriegebied, naar een plek om te werken, wonen en leren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. De straten voldoen op dit moment niet aan de eisen die een gemengd stedelijk gebied met zich meebrengt. De straat die als eerste heringericht wordt, is de Keileweg.

Deze herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting in juni 2021 afgerond. De eerste werkzaamheden van landelijk netbeheerder TenneT zijn inmiddels afgerond.  Met dit bericht informeren wij over de gemeentelijke werkzaamheden die aansluitend plaatsvinden.

Planning en fasering

Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de omgeving van de Keileweg en Keilestraat te waarborgen, wordt er gefaseerd gewerkt. Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg. Deze fase (1b) duurt naar verwachting 10 weken en loopt van maandag 28 september tot en met vrijdag 4 december.
Bij aanvang van fase 2 en 3 wordt u opnieuw op hoofdlijnen geïnformeerd over de werkzaamheden.

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

Vanaf maandag 2 november tot, naar verwachting, vrijdag 4 december is het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg volledig afgesloten en is de Keileweg, vanaf de Vierhavensstraat een doodlopende straat. In de kaart die bij deze brief is gevoegd staan de omleidingsroutes weergegeven voor langzaam verkeer en auto- en vrachtverkeer.
De groene pijl laat zien hoe u met de auto of vrachtwagen het gebied via de Vierhavensstraat uitkomt. De blauwe pijl geeft de omleidingsroute vanuit de truckparking naar de Lekstraat, Keilestraat en IJselstraat weer.

Klik op de kaart voor groot formaat.

Voetgangers en fietsers

Op de tweede kaart laat een blauwe stippellijn zien hoe u het gebied in- en uitkomt al voetganger. U kunt de kruising Benjamin Franklinstraat – Keileweg oversteken via loopschotten. De groene lijn geeft de fietsroute via de Galvanistraat weer.

omleiding langzaam verkeer keileweg

Klik op de kaart voor groot formaat.

Parkeerverbod Keilestraat

Tijdens deze eerste fase is de kruising Vierhavensstraat – Keilestraat tijdelijk opengesteld. Gedurende deze periode geldt er een parkeerverbod op de Keilestraat.

Vragen

Tijdens de uitvoering van fase 1b (28 september tot en met 4 december) is er een gemeentelijk directievoerder aanwezig op locatie. Voor vragen over de herinrichting kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14010. U wordt dan doorverbonden naar de desbetreffende medewerker.