21 juni 2021

Herinrichting Keileweg afgerond

23 juni 2021 weer opengesteld voor verkeer

De afgelopen maanden is er gefaseerd gewerkt aan de herinrichting van de Keileweg tussen de Vierhavensstraat en het kruispunt met de Benjamin Franklinstraat. De komende dagen worden de laatste werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de belijning op het asfalt en het aansluiten van het stoplicht, afgerond. Op 23 juni 2021 wordt de weg weer opengesteld voor verkeer.

Beplanting

Een deel van de zogeheten flexstrook bestaat uit groenvakken. De beplanting zal komend najaar, het eerstvolgende plantseizoen, worden aangebracht.

Pilot materialisatie

In de Keileweg is een pilot materialisatie gaande. Dit houdt in dat er andere materialen gebruikt worden dan gebruikelijk binnen de gemeente. Gedurende twee jaar na de oplevering wordt de kwaliteit van de materialen gemonitord. Deze monitoring leidt mogelijk tot aanpassingen in de materialisatie.

Parkeerregime

M4H verschuift van een haven- en industriegebied naar een gemengd stedelijk milieu. Dit heeft mogelijk invloed op het huidige parkeerregime. De komende periode wordt dit nader uitgezocht.

Vragen

Voor vragen over de herinrichting kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14010. U wordt dan doorverbonden naar de desbetreffende medewerker.

Programmabureau M4H Rotterdam

Vanuit het programmabureau M4H Rotterdam werken gemeente en Havenbedrijf Rotterdam samen om de transformatie van een oud havengebied met een rijke maritieme en industriƫle geschiedenis naar een nieuw stadsdeel vorm te geven.