21 juli 2022

Definitief Ontwerp Getijdenpark Keilehaven

M4H ondergaat de komende jaren een transformatie van (voormalig) haven- en industriegebied, naar een plek om te werken, wonen, leren en recreëren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het havenbekken in de Keilehaven wordt getransformeerd van een stenige vlakte aan het water, naar een getijdenpark met nieuwe natuur waar u prettig kunt verblijven.

Ontwerp

Het Getijdenpark Keilehaven bestaat uit negen getijdenterrassen die vanaf de kop van de Keilehaven richting de monding steeds groter in maat en schaal worden. De terrassen verspringen in hun ligging ten opzichte van elkaar, zodat er een dynamisch ruimtelijk beeld ontstaat. Ook verschillen de terrassen in aanleghoogte en lopen ze af naar het water toe. De verschillen in aanleghoogte zorgen ervoor dat de terrassen, ieder bij een ander getijniveau onder water lopen. De kop van de Keilehaven wordt voorzien van een royale trappenpartij aan het water.

De nieuwe getijdennatuur trekt door de werking van eb en vloed bijzondere planten, vissen en vogels aan die op de grens van zoet en zout leven. De nieuwe natuur biedt Rotterdammers de kans te wandelen en picknicken langs de groene oevers van de Nieuwe Maas. Daarmee worden de kwaliteiten van het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar. Daarnaast wordt ook de watertaxi halte teruggebracht, deze wordt aangesloten op de bestaande steiger. Het getijdenpark en de halte zijn toegankelijk via een breed pad van kadekeien dat op de noordoever gesitueerd is en kan worden betreden vanaf de Benjamin Franklinstraat.Bron: De Urbanisten
Ondanks wat op de impressie getoond wordt, zijn er binnen het project geen werkzaamheden bovenop de steiger aan de zuidelijke kade gepland.

Planning uitvoeringswerkzaamheden

– Uitvoeringsfase 1 is uitgevoerd en afgerond in 2021. Dit heeft betrekking op de baggerwerkzaamheden, het maken van een dam onder het water (ondieper maken havenbekken tot NAP -2m).

– Momenteel rustperiode t.b.v. inklinken en voorbereiden fase 2 en 3.

– Uitvoeringsfase 2: civieltechnische aanleg getijdenterrassen; verwachte uitvoering oktober 2022 t/m maart 2023.

– Vervolgens 6 maanden rustperiode zodat de grond voldoende kan inklinken.

Het aanbrengen van de beplanting wordt verwacht in oktober en november 2023. Wanneer de watertaxi halte wordt teruggeplaatst in de Keilehaven is nog niet geheel duidelijk. Op dit moment wordt uitvoeringsfase 2 aanbesteed, dit proces loopt van nu tot oktober 2022. De verwachting is dat Getijdenpark Keilehaven eind 2023 af is. De uitvoering voor de geplande vervolgfases is onder voorbehoud van de beschikbaarheid van voldoende financiering.

Omgevingsvergunning

Er loopt een aanvraag voor een omgevingsvergunning welke alleen betrekking heeft op de werkzaamheden van fase 2. De besluitvorming voor omgevingsvergunning wordt verwacht in augustus 2022.