4 april 2019

De stad als spons

In de Voedseltuin wordt een sponstuin aangelegd, een groene plek die water kan opzuigen en vasthouden bij perioden van hevige regen.

De sponstuin is een idee van De Urbanisten. Het gaat om een experiment om te zien welke grond- en plantensoorten het beste water kunnen opzuigen en vasthouden. Als het hard regent moet de sponstuin het water opzuigen, zodat er geen grote plassen komen. Het vastgehouden water wordt weer gebruikt in droge periode, zoals vorige zomer.

Voor deze sponstuin worden stevige planten gebruikt die goed tegen droogte kunnen en waarvan de wortels ook onder water kunnen staan. Er zullen veel grassoorten worden geplant maar ook  vaste, bloeiende planten. Tevens zullen er speciale muren komen waarin insecten welkom zijn.

Het experiment gaat twee jaar lang duren en de sponstuin zal medio mei gereed zijn.