25 maart 2021

Herinrichting Keileweg

Fase 4 en fase 5

Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) ondergaat de komende jaren een transformatie van (voormalig) haven- en industriegebied, naar een plek om te werken, wonen en leren. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. De straten voldoen op dit moment niet aan de eisen die een gemengd stedelijk gebied met zich meebrengt. De straat die als eerste heringericht wordt, is de Keileweg.

Herinrichting Keileweg

De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting in de zomer van 2021 afgerond.

Start fase 4 en 5

Deze werkzaamheden aan fase 2 en 3 zijn op 22 maart jl. afgerond, waarna fase 4 en 5 van start zijn gegaan. Om de bereikbaarheid van de bedrijven in de omgeving van de Keileweg en Keilestraat te waarborgen, wordt er gefaseerd gewerkt. De werkzaamheden voor fase 4 en 5 zijn op 23 maart 2021 gestart en hebben een doorlooptijd van 8 weken. De werkzaamheden van beide fasen zijn naar verwachting afgerond op 30 april 2021.

De werkzaamheden in fase 4 vinden plaats aan de noordkant van de Keileweg, vanaf de inrit van de Praxis richting de Vierhavensstraat. In fase 5 wordt de parallelweg aangepakt. Onderstaande afbeeldingen geven het werkgebied weer.

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

Vanaf de Vierhavensstraat is de Keileweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de werkzaamheden blijft de bereikbaarheid van de bedrijven aan de parallelweg gewaarborgd via tijdelijke voorzieningen. Het kruispunt Benjamin Franklinstraat – Keileweg is opengesteld voor bestemmingsverkeer. U kunt de inrit van de Praxisgarage en de bedrijven tussen deze inrit en de Benjamin Franklinstraat via deze kant bereiken.