Terugblik informatiebijeenkomst Bestemmingsplan en MER M4H

Op maandag 5 juni organiseerde Gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst voor ondernemers, omwonenden en andere belangstellenden in De Fruitvis. Een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van M4H.

Op basis van het huidige bestemmingsplan is de ontwikkeling van M4H naar een levendig woon-werkgebied niet mogelijk. Het nieuwe bestemmingsplan heeft een aantal doelen. Het belangrijkste doel is het bestemmen van de verschillende functies in de deelgebieden Merwehaven en Galileïpark.

Ook zorgt het bestemmingsplan voor een actueel toetsingskader voor (bouw)vergunningen in heel M4H. En het voorkomt dat bedrijven die zware hinder geven, zich in M4H kunnen vestigen. In het Milieueffectrapport (MER) is onderzocht welke gevolgen de ontwikkeling van M4H heeft. Dat is gedaan met onderzoeken voor onder andere; verkeer, geluid, stofhinder, luchtkwaliteit, natuur en duurzame energie.

Zienswijze indienen

Het ontwerpbestemmingsplan en MER M4H ligt ter inzage tot en met donderdag 6 juli 2023. Lees hier meer over de terinzagelegging en de mogelijk tot het indienen van een zienswijze. 

Informatiepanelen per thema

De panelen met informatie over de verschillende thema’s van het Bestemmingsplan en het MER, vindt u hieronder terug:

Inhoud en proces Bestemmingsplan M4H

Milieueffectrapport (MER)

Duurzame Mobiliteitsstrategie

Duurzame energie

Deelgebied Merwehaven – duurzame woon-werkwijk

Deelgebied Galileïpark – innovatieve werkwijk

Conserverend bestemde gebieden

 

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Bekijk dan ook het document Meestgestelde Vragen. Of mail naar [email protected].