Project

Herontwikkeling voormalige TP fruitloodsen

De twee voormalige fruitloodsen aan de Merwehaven komen op korte termijn beschikbaar. Eén van de twee loodsen wordt herontwikkeld tot ‘De Werkplaats’ en krijgt een nieuwe bestemming als verzamelgebouw voor de nieuwe generatie productiebedrijven voor de stad en haven van Rotterdam. Door de unieke ligging aan het water kan daar functionele gebruik van worden gemaakt door bedrijven, via de ligplaatsen en havenbekkens voor logistiek over water. De locatie is circa 11.000 m2 groot en heeft 800 m2 kantoorruimte op de eerste verdieping. De Werkplaats wordt na herontwikkeling opgeleverd in het tweede kwartaal van 2020.

De noordelijke loods is een voormalige industriële havenloods waar fruit in stukgoed werd op- en overgeslagen. Deze locatie, inclusief de kade, zal worden ontwikkeld als één van de brandpunten in M4H waar publieke functies en horeca samenkomen. De locatie is ongeveer 5.000 m2 groot.