Project

Floating farm

De toekomstige Floating Farm in de Merwehaven speelt in op de wereldwijd toenemende behoefte aan gezond voedsel in sterk verstedelijkte deltagebieden. De Floating Farm produceert en verwerkt verse melk tot gezonde melkproducten, dicht bij de eindgebruikers in de stad. Daarnaast biedt de Floating Farm ruimte voor voorlichting, onderwijs en research.