19 september 2020 — 1 november, 2020 Keilepand, Keilezaal, Keilestraat 9, Rotterdam

IABR ‘DOWN TO EARTH’ DROOGTE IN DE DELTA

door Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

Van medio september 2020 tot de zomer van 2021 presenteert de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam een serie tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten in de Keilezaal. DROOGTE IN DE DELTA is de eerste tentoonstelling van de 9e editie van de IABR, DOWN TO EARTH, en is open voor het publiek van 19 september tot en met 1 november. Tickets zijn te reserveren via a iabr.nl.

Bouwstenen voor een nieuwe zoetwaterstrategie

In de Nederlandse delta confronteert klimaatverandering ons met nieuwe problemen. Steeds vaker is er een teveel aan water, maar ook worden we, en dat is echt nieuw, geconfronteerd met droogte en zoetwatertekorten. De droge zomer van 2018 was voor de IABR aanleiding om een onderzoek te starten naar de kansen en kaders voor grootschalige opslag van zoetwater in de boven- én ondergrond. Met Marco Vermeulen (SMV) als lead designer verkende het IABR–Atelier Droogte in de Delta het afgelopen jaar welke mogelijkheden er zijn om het water-bufferend vermogen van de delta te vergroten, en welke kansen dat oplevert.
Het resultaat wordt nu in beeld gebracht middels een spectaculaire 30 meter brede en 3,5 meter hoge animatie van een doorsnede van de Nederlandse Delta – het hart van de tentoonstelling. We kijken richting Duitsland, Frankrijk en België, stroomopwaarts langs de Rijn, Maas en Schelde, in de verte zien we de Alpen. In ongeveer zeven minuten zien we hoe onze delta nu functioneert, welke problemen zijn ontstaan door klimaatverandering. Maar ook wat de mogelijke bouwstenen zijn voor een nieuwe, gemeenschappelijke zoetwaterstrategie in samenhang met andere transitie-opgaven, zoals energietransitie, voedselproductie en verstedelijking.

Naast de resultaten van het Atelier Droogte in de Delta werden door curator George Brugmans vier exemplarische Nederlandse projecten geselecteerd die concreet oplossingsrichtingen verkennen die in Nederland en elders kunnen worden ingezet bij het vasthouden en gebruiken van zoet water; COASTAR, Panorama Waterland, Watermozaïek Groene Hart en Sponstuin.

Alle bezoekersinformatie vind je op iabr.nl